Trainingen op maat

Elke persoon die zich beroepsmatig bezighoudt met gevaarlijke stoffen, dient een passende opleiding te hebben gehad. Deze training kan Faber Veiligheidsadvies voor uw medewerkers verzorgen.

Afhankelijk van het taken pakket van de betrokken werknemers kan deze training worden aangepast. Dit kan in overleg volledig toegespitst worden op de huidige bedrijfssituatie, of juist zeer uitgebreid worden gedaan om een brede kennis in het bedrijf op te bouwen. Maatwerk is hier altijd mogelijk!

Voorbeeld: een bedrijf dat vuurwerk vervoert moet haar personeel scholen op het gebied van omgang met gevaarlijke stoffen. Dit kan in één ochtend op locatie worden verzorgd voor groepen tot maximaal 16 personen.

Voorbeeld: Een klein logistiek bedrijf slaat diverse soorten gevaarlijke goederen op en houdt hier een administratie van bij. Alle medewerkers moeten elkaars taken kunnen overnemen. Dit vraagt om een bredere opleiding, waar meer informatie voor nodig is.